GDPR

 

 

Personuppgiftspolicy

 

Mätforum AB (”Mätforum", "vi", "oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Mätforum utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

Mätforum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Mätforum och i Mätforums mobilapp. Mätforum AB ingår i Amrox-koncernen och bolaget Amrox Group AB har det övergripande ansvaret för koncernens, därmed också Mätforum, verksamhet i Norden. Amrox Group AB är det företag som utövar ett dominerande inflytande på övriga företag koncernen. Mätforum har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till Amrox Group AB för interna administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Mätforum AB och Amrox Group AB innehar därmed ett delat personuppgiftsansvar. Dock är din huvudkontakt Mätforum Sverige AB.

Personuppgifter som samlas in av Mätforum AB behandlas därmed också av Amrox Group AB för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@Maetforum.se eller via vanligt brev som skickas till Mätforum AB, Västra Rydsvägen 118, 196 31 Kungsängen. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär på Maetforum.se (Mätforum.se)

 

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel beställningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Mätforum AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig eller från användare av vår App.

 

Uppgifter som samlas in i samband med beställning och kontaktformulär
När du beställer en produkt från Mätforum eller hos en återförsäljare samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, adress och betalningsinformation.

 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress.

Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om er bostad, bostadens skick, ålder eller andra uppgifter om dig och din bostad.

Uppgifter som samlas in vid telefonkontakt
När du ringer till oss så lagrar vi ditt telefonnummer. Detta gör vi för att vi ska kunna kontakta er igen vid behov, eller om någon av våra återförsäljare skall kontakta er för att boka ett möte eller dylikt. Vi samlar också in och lagrar alla de personuppgifter som förekommer under samtalet.

 

Uppgifter som samlas in via kontaktformulär
Om du fyller i ett kontaktformulär på Maetforum.se (Mätforum.se) (kontakt) samlar vi in de uppgifter du uppger för vidare kontakt i ärendet. Om du registrerar en användare på vår App lagrar vi personuppgifter och e-postadress för att skapa inloggningen. Vi samlar också in uppgift om ditt lösenord på vår App.

När du gör en besiktning med vår App oss skapas en besiktningsidentitet i vår molntjänst. Besiktningsidentiteten omfattar i dessa fall samma personuppgifter som du lämnade till oss vid utförandet av din besiktning.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på Mätforums nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Om du väljer att lämna det kan det hända att dina personuppgifter ändå blir kvar i vår lagring i annat syfte, exempelvis för fullföljande av garantier.

 

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du använder någon av våra webbplatser, vår App eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du är inloggad på vår App eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

 

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört exempelvis en besiktning i vår App utan någon annan har gjort en där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning, exempelvis en närstående.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och telefonnummer.

 

Hantering och lagring av personuppgifter

Mätforums rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Mätforum behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av order, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser såsom garanti. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis garantivillkoren.

 

Administration av din beställning / garantiregistrering
För att kunna leverera de produkter samt garantier du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut ordrar, följesedlar och garantidokument, för att göra planering av återbesök och genomföra betalningen av de produkter du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, såsom t.ex. serviceavtal eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster. Administration av din beställning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort och betalningar.

 

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och ordernummer för att identifiera dig och din beställning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

 

Utskick av information
När du har beställt en produkt av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, viktig information om din kommande leverans och framtida erbjudanden kopplade till produkten. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med beställning.

Inför och i samband med besiktning, besök och installation/efterkontroll skickar vi viktig information via SMS eller ringer till det mobilnummer som har angetts i samband med beställning / kontakt. Det kan t.ex. vara tidsbokning eller information om försening eller dylikt.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. ombokning av besök eller försenad leverans. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och SMS.                     

Marknadsföring och personifiering
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Mätforum för att kontakta dig per post, epost och SMS.

 

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din beställningshistorik. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de produkt och tjänsteerbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar chathistorik från dina tidigare besök på vår webbplats.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än Maetforum.se (Mätforum.se).

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.

 

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.