Kurser inom termografi
 
Mätforum anordnar termografiutbildningar i samarbete med Infrared Training center, ITC.
ITC är en utbildningsorganisation som är världsledande inom termografiutbildning.Detta innebär att vi följer ITC:s kursprogram, använder oss utav deras kursmaterial och deras rekommenderade föreläsare.
Du kan känna dig trygg i att veta att du alltid får den senaste informationen och kunskapen när du deltar i en kurs hos Mätforum.
 
Elektriska nämnden: Våra kurser är godkända av Elektriska nämnden. Gå minst grundkursen (1 dag) och gör sedan prov hos 'EN' för att få ditt certifikat.
 
Termografi grundkurs ( 1 dag, Art. nr KURTERM )
Grundkurs i termografi och användande av värmekamera. I kursen går vi igenom olika tekniker, användningsområden, felkällor, analysverktyg, praktiska övningar mm. Läs mer om kursinnehållet i kursbeskrivningen.
Kursen hålls i våra kurslokaler i Kungsängen eller hos ITC i Täby.
Vill ni att vi kommer ut till er och håller utbildning? Kontakta oss för mer information!
 
Kursdatum 2018:
181023  Grundkurs
181127  Grundkurs
 
Pris: 3.450:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Mätforums lokaler i Kungsängen eller i Infrared Training Centers lokaler i Täby
------------------------------------------------------
 
Introduktion till byggtermografi ( 2 dagar ,Art. nr KURTERM3 )
Kursen är en tvådagarskurs som ger allmän kunskap om termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för byggnadstermografi. Kursen inleds med en grundläggande genomgång av IR-tekniken. Under den andra kursdagen riktar vi in oss på specifika användningsområden inom byggnadstermografi, viktiga fysiska parametrar och vanliga fel.

Kursdatum 2018:
181127-28  Grundkurs + Byggtermografi
 
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 6.700:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training centers lokaler i Täby
------------------------------------------------------
 
Introduktion till VVS och ventilation ( 2 dagar )
Kursen ger en allmän introduktion om IR-termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för inspektion av VVS-installationer. Målet är att förmedla kunskap om vad man använder en IR-kamera till.

Kursdatum 2018:  
181023-24  Grundkurs + Termografi inom VVS
 
Kurslängd: 2 dagar Pris: 6.700:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training centers lokaler i Täby
------------------------------------------------------
 
Introduktion till Eltermografi ( 2 dagar ,Art. nr KURTERM4 )
Kursen är en tvådagarskurs som ger allmän kunskap om termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för elektriska installationer. Första dagen inleds med en introduktion av historiken bakom IR-termografi. Därefter kommer du att få lära dig grunderna inom termografi och grunderna för emissivitet och reflekterad skenbar temperatur. Under de praktiska övningarna får du använda värmekameran i olika mätsituationer. Andra dagen börjar med en kort revision om termisk transfer innan du får lära dig om elektriska system och komponenter, materialegenskaper, typiska problem och fel. Stor vikt läggs vid fältstudier och applikationsrelaterade praktiska övningar.

Kursdatum 2019:
xxxxxx-xx  Grundkurs + Eltermografi
 
Kurslängd: 2 dagar Pris: 6.700:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training Centers lokaler i Täby
------------------------------------------------------
 
Byggtermografi PRO ( 3 dagar )
Kursen är en tredagarskurs som ger professionell kunskap om termografi i byggnader. Kursen överbryggar gapet mellan IR-termografi, bakomliggande fysik och tillämpningsområdet Bygg. Du fördjupar dina kunskaper om de fysikaliska principerna av värmeöverföring och kommer att relatera dem till termografiska bygginspektioner. Efter kursen kommer du att kunna genomföra kvalificerade inspektioner mot bakgrund av gällande lagar, normer och föreskrifter.
Kursen är framtagen för erfarna termograförer som jobbar med byggtermografi eller vill lära sig mer om just byggapplikationer.
Kursen räknas som vidareutbildning i samband med förnyelse av existerande ITC Certifikat Nivå 1 och Nivå 2.

Kursdatum 2018:
181016-18  Byggtermografi PRO
 
Kurslängd: 3 dagar Pris: 11 000:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training Centers lokaler i Täby
------------------------------------------------------
 
Certifierad termograför nivå 1 ( 4-5 dagar ,  Art. nr KURLEV1 )
Förberedelse inför kvalificering till certifierad termograför nivå 1. Vi går igenom grunderna i infraröd teknik, infraröd stålning, värmeöverföring, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet samt identifierar eventuella felkällor. Vi fokuserar kraftigt på IR-mättekniker och påverkan av emissivitet och reflektion. Teori varvas med praktik i välutrustad labbmiljö. En kort introduktion ges till inspektionsrutiner och rapporteringsriktlinjer. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor.
 
ITC's Nivå 1-kurs uppfyller kraven på en termografiutbildning enligt SBF 1301:1 punkt 4.3. Deltagaren har därmed möjlighet att certificieras som eltermograför av SBSC, förutsatt att han/hon uppfyller de övriga kraven enligt SBF 1301:1. I praktiken innebär detta att kursdeltagarna som har gått ITC’s Nivå 1-kurs och klarat proven, och som dessutom uppfyller alla andra krav på behörighet för elinstallationsarbete, erfarenhet och kunskaper som är listad i SBF 1031:1kapitel 4, kan avlägga examen hos SBSC och certifieras som termograför Elanläggning.

Kursdatum 2018:
181203-06  Certifieringskurs ITC Nivå 1
 
Kurslängd: 4 resp. 5 dagar
Pris: 16.500:- resp. 18.950:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training Centers lokaler i Täby
------------------------------------------------------
 
Kurs i termografi för drönare
Kontakta Mätforum för mer info
------------------------------------------------------
 
Kunskap är makt, kunskap ger trovärdighet, kunskap är ett konkurrensmedel.
 
Sök i resultat
Antal träffar 4
Start > Utbildning > Termografi
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms