Kurser inom termografi
 
Mätforum anordnar termografiutbildningar i samarbete med Infrared Training center, ITC.

ITC är en utbildningsorganisation som är världsledande inom termografiutbildning.
Detta innebär att vi följer ITC:s kursprogram, använder oss utav deras kursmaterial och deras rekommenderade föreläsare. Du kan känna dig trygg i att veta att du alltid får den senaste informationen och kunskapen när du deltar i en kurs hos Mätforum.
 
Termografi grundkurs(Art. nr KURTERM )
Grundkurs i termografi och användande av värmekamera. I kursen går vi igenom olika tekniker, användningsområden, felkällor, analysverktyg, praktiska övningar mm. Läs mer om kursinnehållet i kursbeskrivningen.
Kursen hålls i våra kurslokaler i Kungsängen.
Vill du att vi kommer ut till dig och håller utbildning? Kontakta oss för mer information!
 
Kursdatum 2017:
31 Januari
21 Februari
28 Mars
25 April
23 Maj
29 Augusti
26 September
31 Oktober
28 November
 
Pris: 3.450:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Mätforums lokaler i Kungsängen eller i Infrared Training Centers lokaler i Täby
__________________________________________________________________________________
 
Introduktion till byggtermografi (Art. nr KURTERM3 )
Kursen är en tvådagarskurs som ger allmän kunskap om termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för byggnadstermografi. Kursen inleds med en grundläggande genomgång av IR-tekniken. Under den andra kursdagen riktar vi in oss på specifika användningsområden inom byggnadstermografi, viktiga fysiska parametrar och vanliga fel.

Kursdatum 2017:
21 Februari
25 April
26 September
28 November
 
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 6.700:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training centers lokaler i Täby
___________________________________________________________________________________
 
Introduktion till VVS och ventilation
Kursen ger en allmän introduktion om IR-termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för inspektion av VVS-installationer. Målet är att förmedla kunskap om vad man använder en IR-kamera till.

Kursdatum 2017:
28 Mars
31 Oktober
 
Kurslängd: 2 dagar Pris: 6.700:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training centers lokaler i Täby
___________________________________________________________________________________
 
Introduktion till Eltermografi (Art. nr KURTERM4 )
Kursen är en tvådagarskurs som ger allmän kunskap om termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för elektriska installationer. Första dagen inleds med en introduktion av historiken bakom IR-termografi. Därefter kommer du att få lära dig grunderna inom termografi och grunderna för emissivitet och reflekterad skenbar temperatur. Under de praktiska övningarna får du använda värmekameran i olika mätsituationer. Andra dagen börjar med en kort revision om termisk transfer innan du får lära dig om elektriska system och komponenter, materialegenskaper, typiska problem och fel. Stor vikt läggs vid fältstudier och applikationsrelaterade praktiska övningar.

Kursdatum 2017:
31 Januari
23 Maj
29 Augusti
 
Kurslängd: 2 dagar Pris: 6.700:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training Centers lokaler i Täby
____________________________________________________________________________________
 
Certifierad termograför nivå 1 (Art. nr KURLEV1 )
Förberedelse inför kvalificering till certifierad termograför nivå 1. Vi går igenom grunderna i infraröd teknik, infraröd stålning, värmeöverföring, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet samt identifierar eventuella felkällor. Vi fokuserar kraftigt på IR-mättekniker och påverkan av emissivitet och reflektion. Teori varvas med praktik i välutrustad labbmiljö. En kort introduktion ges till inspektionsrutiner och rapporteringsriktlinjer. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor.
 
ITC's Nivå 1-kurs uppfyller kraven på en termografiutbildning enligt SBF 1301:1 punkt 4.3. Deltagaren har därmed möjlighet att certificieras som eltermograför av SBSC, förutsatt att han/hon uppfyller de övriga kraven enligt SBF 1301:1. I praktiken innebär detta att kursdeltagarna som har gått ITC’s Nivå 1-kurs och klarat proven, och som dessutom uppfyller alla andra krav på behörighet för elinstallationsarbete, erfarenhet och kunskaper som är listad i SBF 1031:1kapitel 4, kan avlägga examen hos SBSC och certifieras som termograför Elanläggning.

Kursdatum 2017:
13 Februari (5 dagar)
29 Maj (4 dagar)
28 Augusti (5 dagar)
20 November (4 dagar)
 
Kurslängd: 4 eller 5 dagar
Pris: 16.500:- eller 18.950:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training Centers lokaler i Täby
___________________________________________________________________________________
 
Rapportskrivning och software workshop
Vi går igenom vad som bör ingå i en rapport om termografiska inspektioner, hur den struktureras och hur mjukvaran används. Kursen rundas av med tips och tricks om trådlös överföring av termiska bilder till surfplatta eller smarta telefoner.

Kursdatum 2017:
Vid efterfrågan
Kurslängd: 1 dag Pris 1500:- exkl moms
Plats: Kursen anordnas i Infrared Training Centers lokaler i Täby
___________________________________________________________________________________
 
Kunskap är makt, kunskap ger trovärdighet, kunskap är ett konkurrensmedel.
 
Sök i resultat
Antal träffar 4
Start > Utbildning > Termografi
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms