Hyr en datalogger hos Mätforum
 
Behöver du använda en eller flera dataloggrar under en kortare period,ett tillfälligt uppdrag eller ett enstaka tillfälle?
 
Då kan du hyra dem hos oss! Efter att du lagt din hyresbeställning kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha dem och säkerställer att det finns lediga dataloggrar tillgängliga. I våra prisexempel utgår vi från en hyresperiod om 1 dag. Kontakta oss vid behov av ett hyrinstrument under längre perioder, så hjälper vi dig! 
Sök i resultat
Antal träffar 3
HYRLOGGTEMP
HYR en Temperaturlogger
Pris exkl.160
Priset gäller per dag, minimum debitering två dagar.
Hyresdebiteringen startar på hämtdagen och avslutas på returdagen, dock minimum två dagar .
En kompakt temperaturlogger för smidig mätning över en längre period. Loggern kan programmeras efter eget önskemål och har minneskapacitet för 16 000 mätvärden. Den startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Mätdata tankas över från fuktlogger till PC via USB-gränssnitt.

Loggern kan även mäta ljusstyrka (0 till 10 000 lux) för att avgöra t.ex. solinstrålning.
 
Efter att du lagt din hyresbeställning på en datalogger, kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha den och säkerställer att det finns en ledig datalogger tillgänglig. Kontakta oss vid förfrågan om uthyrning under längre perioder!
 
Tekniska Data
Mätområde: -20°C...+70°C
Upplösning: 0.1°C
Noggrannhet temperatur: ±0.4°C ±1 % av mätv (+5...+70°C), ±0,6°C ±2% (-20...+5°C)
Minneskapacitet: 16.000 mätvärden
Lagringsintervall: Ställbart 1 s till 24h
Kapslingsklass: IP40
Batteri: Litium 3,6 V 1/2 AA
Batterilivslängd: 5 år (Intervall 15 min vid +20°C)
Driftstemperatur: -40°C till +70°C
Mått: 99 mm x 68 mm x 35mm
Vikt: 113 g
HYRLOGGRF
Hyr en Fukt- och temperaturlogger
Pris exkl.210
Priset gäller per dag, minimum debitering två dagar.
Hyresdebiteringen startar på hämtdagen och avslutas på returdagen, dock minimum två dagar .

Datalogger för mätning av luftfuktighet och temperatur under längre perioder (% RF och °C). Loggern har minneskapacitet för 16 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start.
Som en extra finess kan loggern även mäta ljusstyrka från 0 till 10 000 lux
 
Efter att du lagt din hyresbeställning på en datalogger, kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha den och säkerställer att det finns en ledig datalogger tillgänglig. Kontakta oss vid förfrågan om uthyrning under längre perioder!
 
Tekniska Data
Mätområde: -20°C...+70°C, 5...95 %RH
Upplösning: 0.1°C, 0,1 %RH
Noggrannhet temperatur: ±0.4°C ±1 % av mätv (+5...+70°C), ±0,6°C ±2% (-20...+5°C)
Noggrannhet fukt: ±2,95 %RH (+18...+28°C)
Minneskapacitet: 16.000 mätvärden
Lagringsintervall: Ställbart 1 s till 24h
Kapslingsklass: IP40
Batteri: Litium 3,6 V 1/2 AA
Batterilivslängd: 5 år (Intervall 15 min vid +20°C)
Driftstemperatur: -40°C till +70°C
Mått: 99 mm x 68 mm x 35mm
Vikt: 113 g
HYRLOGGCO2
Hyr en Koldioxidlogger (CO²)
Pris exkl.360
Priset gäller per dag, minimum debitering två dagar.
Hyresdebiteringen startar på hämtdagen och avslutas på returdagen, dock minimum två dagar.

Efter en uppvärmningstid på ett par minuter är mätaren klar att mäta.
16.000 mätvärden av CO2 kan lagras. Displayen visar växelvis koldioxidhalt och lufttemperatur men loggar endast CO2-värdet.
 
Efter att du lagt din hyresbeställning på en koldioxidlogger kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha dataloggern och säkerställer att det finns en ledig datalogger tillgänglig. Kontakta oss vid förfrågan om uthyrning under längre perioder!
 
Tekniska data
Mätområde 0-2000ppm
Mätosäkerhet: 4,2% av avläst värde + 42ppm
Samplingsintervall: 1 sekund till 10 dygn
Mätaren kräver tillgång till 230 V.
Start > Uthyrning > Datalogger
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms