Hyr ett luftkvalitetsinstrument hos Mätforum
 
Behöver du använda ett instrument för luftkvalitetskontroll under en kortare period, ett tillfälligt uppdrag eller ett enstaka tillfälle?
 
Då kan du hyra det hos oss! Efter att du lagt din beställning av ett hyrinstrument kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha det och säkerställer att det finns lediga instrument tillgängliga. I våra prisexempel utgår vi från en hyresperiod om 1 dag. Kontakta oss vid behov av ett hyrinstrument under längre perioder, så hjälper vi dig!
 
Sök i resultat
Antal träffar 2
HYRSEMPORE
Sempore analyslåda luftkontroll
Pris exkl.200
Sempore analysutrustning hjälper dig avgöra vad eventuella luftföroreningar och klagomål på ventilationen beror på.
På 30 minuter har de luftburna föroreningarna insamlats på en filterkapsel för analys i svepelektronmikroskop.
 
Priset avser en uthyrningsperiod på en dag.
Hyresdebiteringen startar på hämtdagen och avslutas på returdagen.

Med en specialkonstruerad pump och filterkapslar (med mycket finmaskigt filter) kan du ta prov på luftens innehåll och kvalitet. På bara 30 minuter har ett urval av de luftburna föroreningar som förekommer i luften fastnat på filterkapseln. Kapseln skickas sedan till analys där utseendet på partiklarna avslöjar vad luften innehåller, t.ex. mögel eller andra föroreningar. Resultatet blir ett kraftigt uppförstorat foto på partiklarna samt ett skriftligt utlåtande om luftens innehåll.
 
Filterkapslar beställes separat.
 
Kostnad för analys tillkommer. Efter att du lagt din hyresbeställning på en sempore analysutrustning, kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha utrustningen och säkerställer att den finns tillgänglig. Kontakta oss vid förfrågan om uthyrning under längre perioder!
 
HYRLOGGCO2
Hyr en Koldioxidlogger (CO²)
Pris exkl.360
Priset gäller per dag, minimum debitering två dagar.
Hyresdebiteringen startar på hämtdagen och avslutas på returdagen, dock minimum två dagar.

Efter en uppvärmningstid på ett par minuter är mätaren klar att mäta.
16.000 mätvärden av CO2 kan lagras. Displayen visar växelvis koldioxidhalt och lufttemperatur men loggar endast CO2-värdet.
 
Efter att du lagt din hyresbeställning på en koldioxidlogger kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha dataloggern och säkerställer att det finns en ledig datalogger tillgänglig. Kontakta oss vid förfrågan om uthyrning under längre perioder!
 
Tekniska data
Mätområde 0-2000ppm
Mätosäkerhet: 4,2% av avläst värde + 42ppm
Samplingsintervall: 1 sekund till 10 dygn
Mätaren kräver tillgång till 230 V.
Start > Uthyrning > Luftkvalité
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms