Fuktmätare för byggnadsmaterial

Våra fuktmätare för byggnadsmaterial ger en indikativ fuktmätning. Det innebär att fuktmätaren används för ge en indikation om det finns ett område med högre fuktnivå än ett annat. Dessa fuktmätare användas ofta för att lokalisera ett område med eventuell fuktskada. Fuktmätning sker genom jämförande mätning där två ytor av samma material kontrolleras. Om avvikelse mellan ytorna uppstår kan det tyda på en fuktskada och ytterligare kontroller bör utföras. 
 
Indikativa fuktmätare använder en oförstörande mätmetod och skadar eller påverkar inte mätytan. Fuktmätaren hålls mot mätytan och resultatet visas direkt på en analog eller digital display. En indikativ fuktmätare ger inget exakt fuktvärde och ska inte blandas ihop med en fuktmätare som ger ett absolut vatteninnehåll eller fuktkvot.
 
Våra fuktmätare håller hög kvalité. Vi servar och reparerar fuktmätare och erbjuder kalibreringscertífikat med spårbarhet till ackrediterad mätplats. 
 
Sök i resultat
Antal träffar 8
Ö309
Fuktteknikerns favorit Tramex Plus fuktmätare
Pris exkl.4 650
- Oförstörande fuktmätare för alla typer av byggnadsmaterial
- Vår mest sålda fuktmätare!
- Snabb kontroll av stora ytor
- Med väska

Tramex plus mäter och indikerar fukt i alla typer av byggnadsmaterial utan att påverka mätytan. Fuktskador och vattenskador kan snabbt och säkert besiktigas och resultatet av en avfuktning kan följas dag för dag.

Med TRAMEX patenterade system mäts fukten enkelt genom att instrumentet hålls mot ytan för mätningen. Plattorna är av mjukt gummi och repar inte ytan. I trä avläses fuktkvoten direkt på instrumentet i absoluta siffror, för övriga material finns olika relativa skalor att använda. Om det finns fukt reagerar instrumentet omedelbart och man behöver inte borra eller sticka hål i materialet. Fuktmätaren mäter fukt ner till ett djup av 30 mm.

 
Tekniska Data
 
Fuktkvot i trä 5-30 %
Noggrannhet ±2% (trä)
Analog display
Skalor för trä, takpapp, våtutrymmen, puts, tegel och betong
Mäter 30 mm ner i materialet
HOLD-funktion, dvs. frysning av mätvärdet, bra vid trånga och mörka utrymmen summerton vid höga mätvärden, kan stängas av
Inget borrande eller hålstickande
Automatisk avstängning efter 2 minuter
Batteri 1x9V PP3.
Storlek 150x82x30 mm.
Vikt 207 gram
Garanti 1 år
 
Levereras med fodral, batteri svensk bruksanvisning.
 
Ö328
Fuktmätare Tramex MRH III (endast mätare)
Pris exkl.5 350
- Fuktmätare för mätning av fukt i material eller luftfuktighet
- Oförstörande fuktmätning och fuktmätning med mätspetsar
- Tre mätmetoder i ett instrument
 
Fuktmätare Tramex MRH III en pålitlig fuktmätare som genererar repeterbara mätresultat. Den har ingång för en kabelseparerad RF- eller mätspetsgivare, bakgrundsbelyst display och stora knappar vilket gör instrumentet lätt att hantera.

Mätmetoder:
Oförstörande fuktmätning. Vid oförstörande fuktmätning mäts impedansen i materialet. Två elektroder, som under mätning genererar en lågfrekvent signal, är placerade på baksidan av fuktmätaren. Genom att lägga instrumentet mot det som ska kontrolleras mäter fuktmätare Tramex MRH III fuktigheten i materialet och mätresultatet visas direkt i displayen. I trä anges fuktkvot och i övriga material används en av de 5 anpassade skalorna. Ingen borrning eller stickhål krävs – fuktmätare Tramex MRH III mäter snabbt över stora ytor.
 
Mätning med mätspetsar (ingår ej).
Med mätspetsgivaren inkopplad visar instrumentet automatiskt fuktkvoten i trä. Träets täthet kan ställas in och fuktkvoten visas i procent. Mätspetsgivaren kan även användas för att kalibrera instrumentet mot andra material och mäta i träekvivalenter. För djupmätning i trä finns hammarelektrod som extra tillbehör. Mätspetsgivaren ger den mest exakta mätningen vid mätning på trä. Mätspetsgivare säljs separat.
 
Mätning med luftfuktighetsgivare (ingår ej)
Med den externa luftfuktighetsgivaren kan du snabbt mäta luftfuktighet, daggpunkt och temperatur. RF-givaren lämpar sig väl vid borrning och mätning av fukt i en betongplatta i enlighet med RBK´s regler.  Fuktmätare MRH III används även vid fuktmätning i krypgrunder, mellanväggar och i vindsutrymmen. RF-värdet visas både i %RF och g/kg. RF-givare säljs separat.
 
 
Tekniska Data
snabb, enkel, noggrann och oförstörande fuktmätning
skalor för trä, takpapp, våtutrymmen, puts, tegel och betong
fuktkvot i trä 7 - 40 %
mätprincip: impedans mäter 30 mm ner i materialet
summerton vid höga mätvärden
mätspetsgivare för insticksmätningar
RF-givare för mätning av relativ luftfuktighet i betongplatta och mellanväggar
Funktioner: temperaturmätning daggpunktsveräkning, indikerar risk för kondens HOLD-funktion, dvs. frysning av mätvärdet, bra vid trånga och mörka utrymmen automatisk korrigering av mätvärdet med hänsyn till omgivningstemperaturen
 
Batteri 1x9V PP3
Storlek 150x82x30 mm
Vikt 207 gram
 
Levereras med väska, manual. Givare säljs separat.
Ö302
Fuktskanner Tramex RWS
Pris exkl.11 500

Spåra fukt i väggar eller tak utan att förstöra!

Fuktskanner RWS ett lättanvänt instrument helt baserad på TRAMEX patenterade koncept för oförstörande fuktmätning. Fuktskanner RWS mäter mycket djupare ner i materialet än med andra fuktmätare, upp till 100 mm, samtidigt som känsligheten kan ställas in efter önskemål. Inställbar känslighet gör att fuktundersökning kan göras även under besvärliga förhållanden. Fuktmätaren är mycket kostnadseffektiv, då du slipper göra åverkan i väggar eller tak för att söka efter felkällan.

Fuktskanner RWS är det absolut bästa mätinstrumentet för att spåra läckage i en vägg eller ett tak. Ett läckage är oftast svårt att spåra då området där fukten visar sig kan ligga långt från platsen för skadan. Med RWS fuktskanner arbetar du dig snabbt tillbaka till läckageplatsen. Det fungerar som en skanner som du sveper över ytan, utan att den påverkar mätytan. Utslag visas i en analog display. Instrumentet har även akustisk signal.

Ingår i paketet

 • teleskophandtag
 • fältväska
 • batteri
 • Svensk bruksanvisning.

Tekniska Data

 • Enkel och säker att använda
 • 4 olika mätområden för de flesta väggar resp. tak
 • Inställbar känslighet
 • Mäter fukt från ytan ner till 100 mm
 • Snabb och lättavläst visarskala
 • Summersignal vid fuktighet
 • HOLD-funktion för frysning av mätvärdet, bra vid trånga utrymme
 • 1 st. 9 V
Ö330
Fuktindikator Tramex DEC Takskanner
Pris exkl.55 000

Tramex nya Dec Scanner är en robust, oförstörande fuktmätare fuktlokalisering och läckagespårning över stora ytor. Vanliga användningsområden är plana tak, parkeringsgarage och industrilokaler.

Tramex dec är monterad på fyra hjul och har ett teleskopiskt skaft med avläsningsdisplay. På undersidan är en gummiplatta med elektroder monterad, vilket ger nära kontakt med taktäckning. Tramex Dec kan användas både på vertikala och horisontella ytor, tack vare fasta löstagbart teleskopiskt skaft samt två handtag monterade direkt på fuktmätaren

Hanteringen är mycket enkel. Takskannern förs över ytan och avläsning sker direkt på en stor analog display, monterad på handtaget. Ett akustiskt larm signalerar om fuktnivån är hög.

Takskannern har tre känslighetsskalor för inspektion av olika takmaterial och isoleringstjocklekar.

Tekniska data:
Mätmetod: elektrisk impedans
Mätdjup: 15,24 cm
Vikt: Skanner 9,5 kg, väska 9,9 kg (totalt 21,1kg)
Mått: Skanner 762 x 400 x 158 m, väska 940 x 508 x 305 mm
Konstruktion: ABS & aluminium
Strömförsörjning: 9 Volt PP3 x 2
Display: Analog
Mätskala: 0…100

Ingår i paketet

 • Garanti 1 år
 • teleskophandtag
 • aluminiumväska
 • axelrem
 • batteri
 • bruksanvisning
PROAQU2
Fuktmätare Protimeter Aquant Grå
Pris exkl.3 690
Fuktindikator Protimeter Aquant II är en oförstörande fuktindikator för snabba
fuktkontroller i en mängd olika byggnadsmaterial t.ex. kakel, tapeter, mattor m.m.
 
Indikering används för att bedöma fuktnivån under ytan på solida väggar och golv, oberoende av förhållandena på ytan t.ex vid kontroll av utbredning av eventuella fuktskador samt bevaka förändringar i fukttillståndet. Instrumentet ger en indikering och visar om fuktnivån varierar i olika delar av samma material.
 
När fuktindikatorn hålls mot mätytan sänds radiovågor in i materialet. Det nominella djupet av mätningen är 0-25 mm, men är beroende av densitet och andra egenskaper hos materialet för mätningen.
 
 
Tekniska data
Indikativ fuktmätning
Oförstörande indikering via radiovågor
Mätområde 0...999 relativ skala
Mätdjup max 25 mm
Tydlig display
Led-indikering i 3 färger, 60 dioder
Ljudsignal
Automatisk avstängning
PROSUR2
Fuktmätare Protimeter Surveymaster II Grå
Pris exkl.5 690
- Fuktmätare och fuktindiktator för alla material
- Robust konstruktion
- Oförstörande mätning ner till 20 mm
- Enkel och snabb fuktmätning
 
Rätt fuktmätare gör skillnad! Protimeters populära Surveymaster har nu fått en efterföljare, Surveymaster II, med ergonomisk design, enhandsmanövrering och möjlighet att mäta fukt både oförstörande och med stift.
Detta gör att Surveymaster II kan användas både som fuktindikator och fuktkvotsmätare.

För att mäta fuktkvot (%FK) i trä används mätstiften. Stiften trycks in i materialet och mäter materialets konduktans. Uppmätt värde omvandlas till fuktkvot. I andra material än trä anges den relativa träfuktkvoten (%WME).

Med den oförstörande indikatorn lokaliseras områden med högre fuktnivå. Indikering sker via radiofrekvensvågor som kan nå 5-15 mm ner beroende på materialet. Instrumentet hålls mot ytan för mätningen och avläsning kan göras från den tydliga displayen samt via LED-indikering.

Tekniska data
Två mätprinciper, fuktindikering (%WME) och fuktkvotsmätning (%FK)
Mätområde: Indikering 0...999 relativ skala, fuktkvot 6.1...99.9%
Oförstörande indikering via radiovågor
Fuktmätning via konduktansmätning
Tydlig display
Led-indikering i 3 färger, 60 dioder
Ljudsignal
Automatisk avstängning
Batteri: 1x9V.
Storlek: 175x30x48 mm.
Vikt: 100 g
 
Levereras med väska, kalibreringsbricka, djupmätningsprober (130 mm), batteri och svensk bruksanvisning. Garanti 2 år.
 
GANUNI1
Gann UNI1 med B50
Pris exkl.5 900
Gann Uni-1 är en mycket välkänd om populär fuktindikator.
Med "kulan", som är den vanligaste givaren, hittar du lätt fukt på såväl litet som stort djup.
Känsligheten är ställbar för att passa alla material.
 
Mätaren levereras i en stabil och rymlig väska.
TROT660
Fuktindikator Dielectric T660
Pris exkl.2 595
Materialfuktmätare Trotec T660 är idealisk för snabb, oförstörande fuktmätning i material till ett djup av 4 cm. Vanliga användningsområden är kontroll vid torkningsprocesser och vid lokalisering av fuktskador. Stora ytor kan snabbt kontrolleras och mätresultatet visas direkt i displayen.

Instrumentet är designat och konstruerat enligt tysk kvalitetsstandard. Robust design med IP54-klassning, stor högupplöst display med repskyddat glas och enkel hantering gör Trotec T660 till ett tåligt och lättanvänt instrument.
 
För direkt utvärdering av mätdata står min-, max- och medelvärdesfunktioner till förfogande. Hold-funktionen sparar det senast uppmätta värdet i displayen. Displayen kan visa två värden samtidigt. Gränsvärde kan anges manuellt vid varje mätning och vid avvikelse larmar en akustisk signal.

Mätvärden kan lagras i realtid via USB-anslutning till dator. Mjukvaran MultiMeasure Studio, för analys av mätvärden, ingår vid köp och laddas ner från tillverkarens hemsida.

 
Tekniska data
 
Mätprincip: dielektrisk
Mätområde: 0 till 200 enheter (digit)
Upplösning: 0,1 enhet
Mätdjup max.: 40 mm
Alarmsignal: akustisk
Funktioner: MAX, MIN, HOLD, AVG,

Drifttemperatur: 0 °C ... +50 °C
Relativ luftfuktighet (arbetsområde): < 90 % eller < 20 g/m³ (icke-kondenserande)
Omgivningstemperatur (förvaring): -20 °C ... +60 °C
Relativ luftfuktighet (förvaring): < 95 % (icke-kondenserande)
Batteri: 4x Alkaline LR6 AA 1,5 V eller motsvarande NiMH-ackumulator (> 2500 mAh)
Strömförbrukning, aktiv: ca. 80 mA
Strömförbrukning, passiv: ca. 70 µA
Batteritid: minst 30 h
 
Mått: (LxBxH) 209 mm x 63 x 35
 
Vikt: 285 g
 
Levereras med:
Datakabel
Fabriksintyg
 
Start > Produkter > Fuktmätare > INDIKATION i alla mtrl
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms