Signalboll för differenstrycksmätning

Signalbollen är ett instrument som ger dig kontinuerlig information om differenstrycket mellan två angränsande rum. Genom att montera signalbollen med en viss lutning i förhållandet till horisontalplanet garanteras att önskat differenstryck erhålls.

Signalbollen är tät, inget luftflöde sker genom rören mellan de två rummen. Bollen lyfts till det högre planet när önskat differenstryck är uppnått. Om trycket är fel kommer bollen att rulla ner till den nedre gaveln och problemet blir direkt synligt.

Sök i resultat
Antal träffar 4
PRE145
Signalboll 145mm
Pris exkl.950

Signalbollen är ett instrument som kontinuerligt mäter differenstrycket mellan två angränsande rum. Signalbollen monteras i en angiven vinkel, som baseras på önskad tryckskillnad mellan rummen. Högre vinkel ger högre tryckskillnad. När bollen syns i nedersta delen av röret är trycket för lågt.

PRE205
Signalboll 205mm
Pris exkl.950

Signalbollen är ett instrument som kontinuerligt mäter differenstrycket mellan två angränsande rum. Signalbollen monteras i en angiven vinkel, som baseras på önskad tryckskillnad mellan rummen. Högre vinkel ger högre tryckskillnad. När bollen syns i nedersta delen av röret är trycket för lågt.

PRE292
Signalboll 292mm
Pris exkl.950
Signalbollen är ett instrument som kontinuerligt mäter differenstrycket mellan två angränsande rum. Signalbollen monteras i en angiven vinkel, som baseras på önskad tryckskillnad mellan rummen. Högre vinkel ger högre tryckskillnad. När bollen syns i nedersta delen av röret är trycket för lågt.
PRESPEC
Signalboll valfri längd
Pris exkl.1 450

Signalbollen är ett instrument som kontinuerligt mäter differenstrycket mellan två angränsande rum. Signalbollen monteras i en angiven vinkel, som baseras på önskad tryckskillnad mellan rummen. Högre vinkel ger högre tryckskillnad. När bollen syns i nedersta delen av röret är trycket för lågt.

Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms