Köp- & leveransvillkor - Företagskunder

På denna sida kan du läsa våra köp- & leveransvillkor för Företagskunder. Om du önskar läsa våra köp- & leveransvillkor för Privatkunder klickar du här.
Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter även kallad “du”) hos Amrox Group AB (Org.nr 556614-5974), ensam ägare av varumärket ”Mätforum” hädanefter kallat “Mätforum”, “Amrox”, “oss” eller “vi”, på Amroxs webbplatser, via mail, telefon eller övriga kontaktvägar (gemensamt kallade “Webbplatsen”).

Priser

Priser som anges på Webbplatsen anges exklusive moms. Oavsett hur priserna visas på Webbplatsen summeras alltid priserna inklusive moms och eventuella övriga kostnader innan genomfört köp.

Betalningsalternativ för företagskunder

Svenskregistrerade företag, kommuner och statliga verk betalar via företagsfaktura. Alternativet presenteras i kassan. Det är möjligt att välja önskad leveransadress i kassan. Vid val av betalning med faktura kan manuell kreditprövning även genomföras av oss. Notera att kreditprövning genomförs efter lagd order och mottagen orderbekräftelse. Efter genomförd kreditprövning kan din förfrågan nekas och du erbjuds då andra betalningsalternativ. Efter överenskommelse med kundservice kan även förskottsbetalning godtas.

Beställning

Hos Mätforum kan du beställa produkterna via Webbplatsen, e-post eller via kundservice på 08-82 25 50

Leverans

Mätforum lagerhåller de flesta av de produkter som visas på Webbplatsen. Produkter som finns i lager skickas normalt inom det antal arbetsdagar som anges. Om leveranstiden skulle avvika ifrån detta, meddelar Mätforum dig som kund, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Du har vid försening rätt att häva köpet utan extra kostnad förutsatt att din beställning avser produkter inom ordinarie sortiment. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika produkter förbehåller vi oss rätten att dela upp din leverans.

Frakt

Mätforum använder Schenker AB (“Schenker”) som huvudspeditör för att hantera försändelser. Även andra fraktalternativ kan förekomma beroende på produktens utformning och mottagarens ort. Fraktalternativ som erbjuds innefattar ombud, företagspaket samt pallförsändelser. Fraktavgiften är fast oberoende av produktens pris och karaktär och presenteras innan genomfört köp. Mätforum förbehåller sig rätten att ta ut extra fraktavgift för merkostnaden när fraktpriset motsvarar mer än 10% av ett ordervärde överstigande 10 000 SEK.

Transportskada

Om produkten kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig i första hand anmäla detta till speditören. Därefter kontaktar du oss via vårt kontaktformulär och anger ditt ärendenummer från speditören.

Shipment to foreign countries

We can upon request ship to other countries than Sweden. Please send us your request to [email protected]. European companies with a valid VAT-number do not have to pay the Swedish VAT. We will without exceptions require prepayment. We reserve the right to refuse sales to foreign countries.

Ångrade köp

Outlösta paket För paket som inte löses ut av Kund inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för fraktavgift, speditörens returfrakt till Mätforum samt administrationsavgift. Detta gäller även om Mätforum har skickat produkten till kunden “fraktfritt”.
Nöjd Kund-garanti – 30 dagar Vi vill att du som kund ska ha möjlighet att undersöka de produkter du köpt ifrån oss. Därför ger vi dig 30 dagar Nöjd-Kund-garanti. Har du för avsikt att utnyttja garantin önskar vi att du meddelar oss så snart du kan, dock senast inom 30 dagar från att produkt erhållits. För att vi ska kunna godkänna din retur i enlighet med Nöjd-Kund-garanti måste vissa kriterier vara uppfyllda. Kontakta oss via vårt kontaktformulär om du vill ha mer information. Kreditering eller återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar efter godkänd retur. När man väljer att nyttja Nöjd-Kund-Garanti så står du som kund för returfrakten, denna går att köpa ifrån oss. Observera att vi inte har någon möjlighet att hämta paket hos ombud eller som rekommenderat brev. Vi tar endast emot returer som skickas med företagspaket enligt instruktioner från vår serviceavdelning.
Undantag Ångerrätten gäller inte på specialtillverkade produkter som tillverkas efter din beställning. På produktsidan kan du hitta information om din produkt är en specialtillverkad produkt.
Hur du ångrar ditt köp: Det lättaste sättet att göra en retur på är att kontakta oss på [email protected] med fakturanummer.
Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär. Välj ärendekategori “Ärende”, ange ditt fakturanummer, samt vilka artiklar du avser att returnera. Normalt erhåller du ett svar ifrån oss om hur du går till väga för att skicka tillbaka paketet inom 24 timmar.

Garanti och reklamation

Garanti Mätforum ansvarar för att hjälpa kund i samband med ett garantianspråk, förutsatt att produkten är inhandlad hos oss. De flesta produkter i vårt sortiment omfattas av 1 till 2 års garanti från tillverkaren. Även längre garantitider kan gälla för vissa produkter. Garantitider och villkor går att läsa på enskild tillverkares hemsida, notera att villkor kan skilja mellan privatperson och företag. Observera också att vissa tillverkare erbjuder en utökad garantitid om du registrerar ditt verktyg på deras hemsida. I första hand kommer produkten repareras, men även utbyte kan ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Fel som beror på följande orsaker omfattas vanligtvis inte av tillverkarens garanti:

 • En olyckshändelse efter det att du har fått produkt
 • Vanvård
 • Onormal användning
 • Att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar
 • Det som anses vara förslitningsdelar t.ex filter, munstycken och tillbehör

Reklamation vid företagsköp När du handlar som företagare, eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas Köplagen (1990:931). Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten omfattar endast tillverkningsfel. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att det är ett tillverkningsfel. Om du önskar nyttja din garanti eller reklamera din produkt kontakta oss via vårt kontaktformulär, så hjälper vi er med att skapa upp ett ärende. Uppge ditt fakturanummer och bild på serienummer (om det finns på produkten) samt en felbeskrivning för snabbare hantering.

Tvist Om du är missnöjd med ditt köp eller hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundservice per mail eller telefon. Om vi inte kan komma överens ska en tvist med anledning av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till Mätforum hanteras i enlighet med Mätforums policy för information om behandling av personuppgifter. Efter att du har genomfört ditt köp hos Mätforum kan din e-postadress och mobilnummer komma att användas för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att meddela oss till [email protected], eller genom att uppdatera inställningarna för kommunikation som nämns i nyhetsbrevsutskicken.
Läs mer om vår policy här.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att vägra försäljning till företag eller privatpersoner på godtyckliga grunder.

Felaktig information Vi reserverar oss för eventuella skrivfel så som, men inte uteslutande:

 • Felaktigt publicerade priser
 • Felaktiga specifikationer och tekniska data
 • Felaktiga bilder
 • Felaktig kompabilitet

Vi reserverar oss för att beställda produkter kan utgå hos vår leverantör och vi därför inte kan fullfölja vårt avtal. Om det mot förmodan skulle ske kontaktar vi dig och i största möjliga mån försöker vi hitta en motsvarande produkt.

Force Majeure Om du är en företagskund gäller att Mätforum är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om den har sin grund i befriande omständigheter som försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet enligt nedan.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bland annat men inte uteslutande:

 • Myndighetsåtgärd
 • Nytillkommen eller ändrad lagstiftning
 • Konflikt på arbetsmarknaden
 • Blockad
 • Strejk
 • Terror
 • Brand eller översvämning
 • Sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

I Force Majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc. Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta vår kundservice. Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.

Kontakta oss

Retur

Kontaktformulär

Mail: [email protected]

08-82 25 50

Kundservice

Köp, beställning, produktinformation, order och leveransinformation.

Kontaktformulär
Mail: [email protected]

Serviceavdelningen

Garanti, reklamation, reparationer och ångrade köp

Kontaktformulär
Mail: [email protected]

Returadress:

Amrox Group AB
Västbergavägen 25
12630 HÄGERSTEN

Huvudkontor:

Amrox Group AB

Västra Rydsvägen 122

19631 KUNGSÄNGEN

Rulla till toppen