Dataloggning

Mätforum har ett stort sortiment av dataloggrar för att mäta och logga temperatur, fukt, ström/spänning, ljus, tryck och koldioxid. Loggrarna används inom många olika branscher bland annat inom:

– Fastighetsbranschen för kontroll och övervakning av lägenheter, lokaler, förråd, kylrum och ugnar
– Livsmedelsindustrin för noggrann övervakning av kylar, frysar, ugnar och livsmedelstemperatur
– Tillverkningsindustrin för kontroll av miljöfaktorer
– Övervakning av känsliga miljöer , t.ex. kyrkor och museer

Vid användning av Kimo-logger (Kilog, Kistock) finns en gratis mjukvara att ladda ner… https://sauermanngroup.com/en-INT/measuring-instruments/data-loggers/software/kilog-lite

Mätforums dataloggrar är mycket flexibla. Det finns allt ifrån enkla dataloggrar för mätning av en enskild parameter till mer avancerade loggrar med flera givare och mätning av flera parametrar samtidigt. Dataloggarna finns både i traditionellt utförande, där dataloggern ansluts till dator för att programmeras och tömmas på mätvärden, och i trådlös utförande, där dataloggern ansluts trådlöst via Bluetooth, WiFi eller till en basenhet.

Programmering sker snabbt och enkelt via användarvänlig mjukvara. Efter utförd mätning överförs mätvärden från datalogger till dator för vidare analys och framtagning av professionella rapporter.

Saknar du något eller behöver du en specialanpassad givare? Vi kan ofta ta fram speciallösningar som passar just dig.

Läs mer om våra dataloggrar eller kontakta oss för mer information!

Temperaturlogger

Fuktlogger

Koldioxidlogger

Trycklogger

Tillbehör

Rulla till toppen