Dataloggning av fukt & temperatur

En fuktlogger används för dataloggning av både relativ fukt och temperatur och passar utmärkt vid mätning av variationer i luftfuktighet och temperatur under längre perioder. En fuktlogger från Mätforum används ofta för dataloggning i lägenheter, lokaler, krypgrunder, förråd, kylrum, ugnar, m.m.

Vid användning av Kimo-logger (Kilog) finns en gratis mjukvara att ladda ner … https://sauermanngroup.com/en-INT/measuring-instruments/data-loggers/software/kilog-lite

Mätforums fuktloggrar är mycket flexibla. Ett litet format, utbytbara, kabelseparerade givare och stor lagringskapacitet gör att fuktloggrarna enkelt kan anpassas för dataloggning i många olika mätsituationer. Programmering sker snabbt via användarvänlig mjukvara. Efter dataloggning överförs mätvärden från fuktlogger till dator för vidare analys och framtagning av professionella rapporter.

Läs mer om våra fuktloggrar för dataloggning eller kontakta oss för mer information!

Rulla till toppen