Betongfuktmätare

Det finns många exempel på skador uppkomna på grund av att golvbetäckning har lagts innan undergolvet är torrt. Eftersom en sådan fuktskada ofta blir dyr att reparera är det viktigt att göra en noggrann mätning med en noggrann och pålitlig betongfuktmätare. Fuktmätning i betong sker antingen via oförstörande mätning (indikativ mätning) eller via mätning av relativ fuktighet (%RF) i borrhål.

En oförstörande betongfuktmätare mäter fukten genom att mäta impedansen med hjälp av lågfrekventa signaler. På baksidan av betongfuktmätaren sitter elektroder, genom vilka signalerna sänds. Denna mätmetod ger en indikation av betongens fuktighet. För noggrannare betongfuktmätning krävs att ett hål borras och en RF-givare (luftfuktighetsmätare) placeras i hålet. Givaren bör sitta i 1-2 dygn för att fuktvärdet ska stabiliseras innan avläsning

Rekommendationen är att inleda med oförstörande fuktmätare för att identifiera områden med högt fuktinnehåll. För verifiering och dokumentation av den relativa fuktigheten enligt RBK´s eller AMA´s normer, krävs fuktmätning med en RF-givare.

Rulla till toppen