Fuktmätare för byggnadsmaterial (indikator)

Våra fuktmätare för byggnadsmaterial ger en indikativ fuktmätning. Det innebär att fuktmätaren används för ge en indikation om det finns ett område med högre fuktnivå än ett annat. Dessa fuktmätare användas ofta för att lokalisera ett område med eventuell fuktskada. Fuktmätning sker genom jämförande mätning där två ytor av samma material kontrolleras. Om avvikelse mellan ytorna uppstår kan det tyda på en fuktskada och ytterligare kontroller bör utföras.

Indikativa fuktmätare använder en oförstörande mätmetod och skadar eller påverkar inte mätytan. Fuktmätaren hålls mot mätytan och resultatet visas direkt på en analog eller digital display. En indikativ fuktmätare ger inget exakt fuktvärde och ska inte blandas ihop med en fuktmätare som ger ett absolut vatteninnehåll eller fuktkvot.

Våra fuktmätare håller hög kvalité. Vi servar och reparerar fuktmätare och erbjuder kalibreringscertífikat med spårbarhet till ackrediterad mätplats.

Rulla till toppen