Provtryckning av ventilationskanaler

Mätforum har komplett utrustning för provtryckning och täthetsprovning av ventilationssystem. Instrumenten används för att bestämma luftläckage i ventilationskanaler, skorstenar, rum m.m.

För att underlätta trycksättningen kan en utvald del av ventilationssystemets kopplas bort med hjälp av tätblåsor. Tätblåsan blockerar kanalen och hindrar luften från att spridas i hela ventilationssystemet. Det finns många olika storlekar på tätblåsor och vilken storlek som rekommenderas beror på ventilationskanalens dimension.

Läs mer om våra mätinstrument för provtryckning och våra tätblåsor eller kontakta oss för med information!

Rulla till toppen