Skikt och Tjocklek

Mätforum säljer tjockleksmätare, skiktmätare och ytstrukturmätare från Defelsko. Våra instrument är handburna och baseras på oförstörande ultraljudsteknik. Tekniken är idealisk när skiktets eller materialets tjocklek behöver kontrolleras utan påverkan på mätobjektet.

Vanliga användningsområden är kontroll och lokalisering av korrosion- och erosionsskador på rör, tryckkärl, cisterner och pannor. Erosion uppstår exempelvis från stötar eller friktion. Vid korrosion skadas ytan genom kemisk påverkan, t.ex. oxidering. Med ultraljudsteknik kan tjockleksmätaren utföra en noggrann mätning av den återstående tjockleken eller skikttjockleken.

Tjockleksmätarna är utformade för att mäta tjockleken av metalliska (gjutjärn, stål och aluminium) och icke-metalliska (keramik, plast och glas) material under förutsättning att översta skiktet och det understa skiktet är parallella. Skikttjockleksmätaren och tjockleksmätaren underlättar kontrollen av stora ytor avsevärt och i de fall där endast en sida är åtkomlig, är ultraljudsmätning det mest effektiva sättet att kontrollera effekterna av erosion eller korrosion

Läs mer om våra tjockleksmätare, skikttjockleksmätare och ytstrukturmätare eller kontakta oss för mer information!

Skiktmätare

Tjockleksmätare

Ytstruktur

Tillbehör

Rulla till toppen