IR-termometer för beröringsfri temperaturmätning

Alla föremål avger infraröd strålning. Strålningen är proportionell med föremålets temperatur. Därför kan temperatur mätas genom att mäta den infraröda strålningen. IR-termometrar mäter föremålets yt-temperatur och temperaturmätningen sker beröringsfritt.

En IR-termometer kan snabbt och enkelt lokalisera svaga punkter i byggnader, t.ex. där det är för varmt, finns värmeläckor, dålig isolering m.m. Andra användningsområden är radiatorernas in- och utgående temperatur, ventilationssystemets till- och frånluft, värmepumpars in- och uttemperatur, kvaliteten på takbeläggning, mm.

Temperaturmätning med ir-termometer sker beröringsfritt. Detta gör mätmetoden lämplig att använda på rörliga föremål såsom lager, kugghjul, pappersbanor, nymålade ytor.

Temperaturmätarens mätyta är cirkulär och blir större ju längre bort ifrån mätobjektet temperaturmätaren hålls. IR-temperaturmätare klassificeras bl.a. efter mätytans storlek, ju mindre mätyta desto bättre precision. Detta uttrycks som förhållandet mellan avståndet till mätytan och mätytans diameter, ex. 30:1, och kallas också för optisk upplösning, mätoptik eller helt enkelt avstånd/mätdiameter.

Rulla till toppen