Prandtl-rör och mätsonder för tryckmätning

Att mäta flöde i kanaler med hjälp av tryckmätare och prandtl-rör kan vara en stor fördel jämfört med att mäta med varmtrådsanemometer eller vinghjulsanemometer. Prandtl-röret klarar höga temperaturer, kan tillverkas i diametrar ner till 4 mm och står emot damm och partiklar bättre.

Prandtl-röret mäter differensen mellan det statiska och det dynamiska trycket i kanalen. I vissa instrument kan kanalarean anges och luftflödet beräknas. Prandtl-rör finns i många diametrar och längder. Saknar du någon modell så kan vi säkert ta fram den till dig.

Mätsond och mätkrok används vid tryckmätning över don.

 

Rulla till toppen