Signalboll för differenstrycksmätning

Signalbollen är ett instrument som ger dig kontinuerlig information om differenstrycket mellan två angränsande rum. Genom att montera signalbollen med en viss lutning i förhållandet till horisontalplanet garanteras att önskat differenstryck erhålls.

Signalbollen är tät, inget luftflöde sker genom rören mellan de två rummen. Bollen lyfts till det högre planet när önskat differenstryck är uppnått. Om trycket är fel kommer bollen att rulla ner till den nedre gaveln och problemet blir direkt synligt.

 

Rulla till toppen