Digitala tryckmätare för differenstryckmätning

En tryckmätare används vid flödesmätning över fasta mätdon, vid fasta uttag (tilluft), vid mätning över filter och vid tryckfallsmätning med sond. Om ventilationskanalen innehåller partiklar eller luften inte enbart består av neutral gas eller om temperaturen är hög, används tryckmätaren tillsammans med ett prandtl-rör. Detta då varmtrådsanemometerns sensor är känslig och kan skadas av partiklar, frätande ämnen eller höga temperaturer.

Mätforum har tryckmätare för många olika tryckområden och med varierande funktioner.

Läs mer om våra tryckmätare eller kontakta oss för mer information!

Rulla till toppen