Ventilation

Med flödesmätare från TSI Airflow gör du enkelt kontroll, injustering och OVK.
Att mäta luftflöden och tryck i ett ventilationssystem är ett hantverk som kräver både teoretisk kunskap och ett praktiskt handlag. Mätresultatets riktighet är helt beroende av att rätt mätmetod används, att mätinstrumentet håller hög kvalité och att ventilationsteknikern har rätt kompetens.

Mätforum erbjuder ett brett sortiment av luftflödesmätare, tryckmätare, stosar, prandtlrör och andra ventilationstillbehör. Saknar du något i vårt sortiment? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Lufthastighet - Flöde

Rengöring borstar

Rökalstring

Stosar

Tätblåsor Tätplugg

Tillbehör

Provtryckning

Rulla till toppen