Kurs Ljud nivå 2

Kursbeskrivning

Kursen behandlar tolkning/förståelse för akustikdata och hur man kan använda dessa i en ljudutredning. Vi behandlar också beräkning av ljudeffekt hela vägen från aggregat, genom kanalsystemets ingående komponenter ut till resulterande ljudtryck i rum via tillufts/frånluftsdon. För att fördjupa förståelsen avslutas kursen med en frågestund för att samla ihop olika funderingar.

Kursmål

Fördjupningskurs inom ljudmätning med målen att kunna förstå tekniska akustikdata samt beräkning av ljudtryck i rum men upprättande av mätprotokoll.

Vem bör gå kursen?​

Kursen är en fördjupningskurs som vänder sig till alla som i sitt arbete har behov av kunna utreda ljudnivåer, dess uppkomst samt upprättande av åtgärdsförslag.

Innehåll kursdag

• Läsa och förstå tekniska akustikdata
• Beräkning av ljudtryck i rum. Hela vägen från aggregatets fläktutlopp via kanalsystemets ingående komponenter.
• Mätstrategier
• Exempel på mätprotokoll
• Praktiska Mätövningar
• Frågestund

Kursinformation

Kurslängd: Heldag | Tid: 09:00-15:30

I kursen ingår: Kursmaterial | Lunch & fika |
Instrument för praktiska mätningar att låna

Certifiering: Ett personligt och skriftligt
diplom för deltagande i kurs

Kursplats: Västbergavägen 25, Hägersten

Fortsättningskurs

Ni vet väl om att ni kan hyra alla mätare som behövs för att kunna utföra en ljudutredning av oss på Mätforum. Vi erbjuder även:
• Försäljning av Instrument
• Uthyrning av instrument
• Kalibrering av instrument
• Kurser inom hantering av instrument

Förkunskapskrav

Ljud nivå 1

Rulla till toppen