Termografi

Nu även som onlinekurs! (Distanskurs) !   Via ‘Zoom’ kan du gå vissa kurser på distans.

Elektriska nämnden: Våra kurser är godkända av Elektriska nämnden. Gå minst 2-dagarskursen och gör sedan provet hos Elektriska Nämnden för att få ditt certifikat.
 
Termografi grundkurs ( 1 dag Art. nr: KURTERM )
Grundkurs i termografi och användande av värmekamera. I kursen går vi igenom allt du behöver veta för att komma igång med termografi. Kursen behandlar olika tekniker, användningsområden, felkällor, analysverktyg, praktiska övningar m.m.
 
 
Pris: 5.000:- exkl moms
Plats: Kursen hålls i Stockholm, Vällingby 
——————————————————
 
Diplomerad Eltermografi ( 2 dagar Art. nr: KURTERM4 )

Kursen är en tvådagarskurs som ger allmän kunskap om termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för elektriska installationer. Kursen uppfyller kraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1 och är omfattande samt intensiv.

Efter avklarad kurs kan prov skrivas hos EN (Elektriska nämnden) för certifiering.

Kursen ger första dagen en allmän kunskap om kameran, termografi och en överblick i termografi samt praktiska övningar och analys i programvara. Dag två behandlar eltermografins grunder, elanläggningens värmemönster, avvikelser och typiska fel. Vi gör praktiska mätningar i elanläggningar och studerar rapportens olika delar.

 
Kurslängd: 2 dagar Pris: 9.950:- exkl moms
Plats: Kursen hålls i Stockholm, Vällingby (se eventuell notering ovan)
——————————————————
 
Certifierad termograför nivå Level 1, ISO ( 4-5 dagar  Art. nr: KURLEV1 )
Förberedelse inför kvalificering till certifierad termograför nivå 1. Vi går igenom grunderna i infraröd teknik, infraröd stålning, värmeöverföring, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet samt identifierar eventuella felkällor. Vi fokuserar kraftigt på IR-mättekniker och påverkan av emissivitet och reflektion. Teori varvas med praktik i välutrustad labbmiljö. En kort introduktion ges till inspektionsrutiner och rapporteringsriktlinjer. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor.
 
ITC’s Nivå 1-kurs uppfyller kraven på en termografiutbildning enligt SBF 1301:1 punkt 4.3. Deltagaren har därmed möjlighet att certificieras som eltermograför av SBSC, förutsatt att han/hon uppfyller de övriga kraven enligt SBF 1301:1. I praktiken innebär detta att kursdeltagarna som har gått ITC’s Nivå 1-kurs och klarat proven, och som dessutom uppfyller alla andra krav på behörighet för elinstallationsarbete, erfarenhet och kunskaper som är listad i SBF 1031:1kapitel 4, kan avlägga examen hos SBSC och certifieras som termograför Elanläggning.

 
Kurslängd: 4 eller 5 dagar
Pris: 19.500:- 
Plats:  Stockholm, Täby 
——————————————————
 
Certifierad termograför Level 2, ISO
 
 
Pris:  19.500:-
Plats:  Stockholm, Täby
——————————————————
 
Introduktion till byggtermografi ( 2 dagar Art. nr: KURTERM3 )
Kursen är en tvådagarskurs som ger allmän kunskap om termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för byggnadstermografi. Kursen inleds med en grundläggande genomgång av IR-teknik och byggtermografi. Under den andra kursdagen riktar vi in oss på läcksökning och tryckprov.

 
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 9.950:- exkl moms
Plats: Stockholm, Vällingby
——————————————————
 

Mätforum anordnar termografiutbildningar i samarbete med Infrared Training center, ITC.
ITC är en utbildningsorganisation som är världsledande inom termografiutbildning.Detta innebär att vi följer ITC:s kursprogram, använder oss utav deras kursmaterial och deras rekommenderade föreläsare.
Du kan känna dig trygg i att veta att du alltid får den senaste informationen och kunskapen när du deltar i en kurs hos Mätforum.

 
Kunskap är makt, kunskap ger trovärdighet, kunskap är ett konkurrensmedel.
Rulla till toppen