Vattenskadehantering

Vattenskadehantering i praktiken.

Mätforum erbjuder en kurs för entreprenörer som hanterar vattenskador i kommersiella fastigheter och villor.

Kursen innehåller både avfuktningsteori och praktiska moment som hantering av avfuktningsutrustning och hur man åtgärdar skador.

För att hänga med i denna kurs rekommenderas att ha gått “Grundkurs i fuktmätning” eller motsvarande.

Handledaren på denna kurs har en gedigen bakgrund inom fukt. Han har jobbat på Polygon Europe, Munters torkteknik och Senior Loss adjuster (skadereglerare) på ett internationellt försäkringsbolag. Carl-Adam Stackelberg är civilingenjör från KTH.

Rulla till toppen