Rökalstring för spårning av luftflöde

Spårrök används för att följa luftflödens rörelsemönster och för att lokalisera exempelvis läckage eller kallras. Spårrök är en fyllig gråvit rök som är av ungefär samma täthet och temperatur som den omgivande luften. Detta gör att röken följer luftens strömningar utan att påverka den. Eftersom den är gråvit går det att se strömningarna med blotta ögat.

Spårrök säljs i olika former, rökflaska, rökpatroner, rökpenna och rökpistol. Vilken variant som passar beror på omständigheterna för mätningen. Se respektive spårrök eller kontakta oss för mer information.

Rulla till toppen