Fuktmätare för mätning av fukt i trä

Fuktmätare för trä har många olika användningsområden. De används till exempel för att kontrollera fuktskador, mäta fukt i bjälklag och andra bärande konstruktioner och för att mäta fukt vid golvläggning.

För att trä inte skall krympa eller svälla efter att det har installerats är det viktigt att det från början har ett fuktinnehåll som stämmer överens med den omgivande miljön. Om träet är vått och installeras in i en torrare miljö kommer det att torka och därmed krympa och kanske vrida sig. Om träet i stället är för torrt kommer det att suga åt sig fukten i den omgivande miljön och svälla. Bägge fallen kan resultera i allvarliga skador. Med en fuktmätare för trä kan dessa problem enkelt undvikas. Det är också viktigt att följa fuktkvoten i träet under hela installationsprocessen. Likaså bör en luftfuktighetsmätare användas för att kontrollera omgivande luftfuktighet. Med mätvärden från träfuktmätare och luftfuktighetsmätare kan ställning tas till om det t.ex. är klart att lägga ett golv. Vad som är acceptabel fuktkvot i trä varierar både med klimatförhållanden och lokal praxis, standard, föreskrift eller golvtillverkarens rekommendationer

Fuktmätare för trä eller så kallad fuktkvotsmätare, består av en handenhet försedd med mätspetsar, som sticks in i träet för noggrann fuktmätning. Mätspetsarna kan antingen vara direkt monterade på fuktmätaren eller sitta på en kabelseparerad givare. Vid fuktmätning djupt ner i materialet kan en hammarelektrod med isolerade mätspetsar monteras på fuktmätaren. Hammarelektroden bankas ner i träet och mätningen sker längst ut på mätspetsarna.

Läs mer om våra fuktmätare eller kontakta oss för mer information!

Rulla till toppen