Avfuktare för vind

Under vintermånaderna ökar risken att mögel- och fuktproblem ska uppstå på vinden. Den kalla utomhusluften påverkar hela byggnadens luftväxling och gör att luften från krypgrunden forceras upp i byggnaden och upp mot vinden. Luften från krypgrunden blandas med varm luft med högt fuktinnehåll från boendemiljön, och pressas upp på den kalla vinden. Där kondenseras den fuktiga luften mot vindens kalla ytor. Hög fuktkvot i organiskt material och en temperatur mellan 4 – 40°C ger en mycket gynnsam miljö för mögeltillväxt. Eftersom mögelsporer finns överallt är det bara en tidsfråga innan mögeltillväxten påbörjas.

Att installera en avfuktare på vinden skyddar vinden och förhindrar att luftfuktighet och temperatur når de kritiska nivåer som behövs för att fuktskador ska uppstå och mögeltillväxt påbörjas.

Rulla till toppen