Avfuktare för krypgrund

Under sommarmånaderna ökar risken att mögel- och fuktproblem uppstår i krypgrunden. Varm, fuktig luft tränger in i krypgrunden och kondenserar mot krypgrundens kalla ytor. När detta sker skapas en perfekt grogrund för mögelsporer och det finns risk för mögeltillväxt och dålig lukt. Därför är det mycket viktigt att regelbundet göra en visuell inspektion och mäta fukten i krypgrunden på våren och sommaren. Om antydan till mögeltillväxt kan noteras eller en obehaglig doft kan förnimmas bör åtgärd sättas in omgående i form av en avfuktare för en krypgrund. Avfuktaren sänker luftfuktigheten och minskar risken för dålig lukt samt mögelproblem.

Om problemen inte åtgärdas kan det medföra att mögelsporer och obehaglig lukt sprider sig upp i byggnaden under vinterhalvåret, då byggnadens luftväxling förändras.

Rulla till toppen