Ljud Klass 1

Ljud är tryckvågor i luften och ljudnivån är liktydigt med en ljudtrycksnivå. Ljudnivå mäts i decibel dB och suffixet dB(A) anger vilken typ av filter som används. Andra filtertyper är dB(C) och dB(Z). Filter av typ A är den filtertyp som bäst efterliknar det mänskliga örat, och ljudnivån anges i dB(A).
Filter av typ dB(C) efterliknar verkligheten och mäter det lågfrekventa bullret du inte med örat kan uppfatta som störande.

Ljudnivåmätare delas in i olika klasser enligt standarderna IEC 651 & 804. Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att ljudnivåmätare av klass 1 eller klass 2 skall användas vid bullermätningar. Ljudnivåmätare av klass 2 är enklare ljudmätare där med mätning i två lägen, långsam (S) och snabb (F). Ljudnivåmätare av typ klass 1 är betydligt mer avancerade och innehåller fler filtertyper och funktioner som frekvensanalys och mätning av ekvivalent ljudnivå.

Läs mer om buller på arbetsmiljöverkets hemsida här!

Rulla till toppen