Partikelmätning

Partikelmätning är en kritisk teknik för att bedöma luftkvaliteten, vilken identifierar och kvantifierar partiklar i luften för att säkerställa en sund inomhusmiljö. Metoder varierar från enkla provtagningar till avancerade mikroskopiska analyser. Sempore-metoden, som ursprungligen utvecklades för medicinsk forskning på 1970-talet, tillämpar en unik filtrerings- och anrikningsprocess som fungerar lika bra på luft som på vätska. Denna metod möjliggör snabba och tillförlitliga analyser av luftkvaliteten utan behov av laboratorieodlingar, genom att detaljerat granska proverna med SEM-mikroskop för att bedöma partiklarnas antal, storlek och form.

Med en provtagningspump sugs luft genom en filterkapsel, ”mätstubbe”, med mycket finmaskigt filter. De partiklar som finns i luften fastnar därmed på mätstubben. Denna undersöks sedan i ett elektronmikroskop, som förstorar partiklarna så att man kan definiera dessa. Varje stubbe dokumenteras med ett svart/vit foto som visar vad som förekommer, med förklarande text. Utifrån detta resultat kan beslut om vidare åtgärd tas.

Rulla till toppen