Avfuktare för fuktskador

När en fuktskada har uppstått måste snabba åtgärder sättas in för att förhindra ytterligare skador på fastigheten. Fuktläckan måste lagas och torkprocessen påbörjas. Mätforums avfuktare för fuktskador placeras i det fuktskadade utrymmet och en frånluftskanal monteras direkt till en frånluftsventil. Den fuktiga luften pressas ut ifrån det fuktskadade området och torr luft tillförs.

En avfuktare för skadesanering skiljer sig från andra avfuktare genom att den har kontinuerlig drift och inte stängs av. Mätforums avfuktare för fuktskador kräver minimalt med underhåll, är driftsäker och energisnål. För att påskynda uttorkningsprocessen kan området för fuktskadan begränsas genom att området plastas in. Då minskar volymen luft som måste avfuktas.

Rulla till toppen