Datalogger för tryckmätning

Mätforums datalogger för tryck används vid loggning av tryckförändringar i ventilationssystem, t.ex över filter.

Programmering sker snabbt och enkelt via användarvänlig mjukvara. Efter loggning överförs mätvärden från datalogger till dator för vidare analys och framtagning av professionella rapporter.

Läs mer om vår trycklogger eller kontakta oss för mer information!

Rulla till toppen