Kalibrering & service

Varför måste jag kalibrera mitt instrument?

Mätinstrument är precisionsinstrument som kräver regelbundna kontroller för pålitliga mätresultat. Alla instrument påverkas av yttre faktorer, t.ex. temperatur, fukt & stötar. Hur stor avvikelsen blir över tid går inte att avgöra. Instrumentets noggrannhet kan endast garanteras om det kalibreras med jämna mellanrum. Många tillverkare rekommenderar att instrumenten kalibreras årsvis och det blir allt vanligare att kunder kräver giltiga kalibreringsintyg. Att kunna uppvisa ett giltigt kalibreringsintyg ger trovärdighet åt utövaren och trygghet för kunden. Ett giltigt kalibreringsavtal är i många fall ett krav från kunder och beställare då det kan användas vid eventuella tvister.

Vad händer vid kalibrering?

Vid kalibreringen kontrolleras instrumentet så att det mäter rätt. Eventuell avvikelse noteras och ett kalibreringsintyg med spårbarhet till ackrediterad mätplats utfärdas. Om instrumentet avviker över rimliga gränser görs ytterligare en kontroll av instrumentet. Vi rekommenderar vilka åtgärder som är lämpliga i form av service eller om instrumentet bör bytas ut.

Kalibrering är inte samma som justering !

Kalibrering kan liknas med jämförelse och difinieras enligt Svensk Standard SS 020 106 på detta sätt:
”Kalibrering är en åtgärd som syftar till att fastställa sambandet mellan ett mätsystems visade storhetsvärde och motsvarande värden förverkligade genom normaler.”
I vissa instrument kan justering göras för att mätaren ska visa så nära det sanna värdet som möjligt. Detta innebär att vi kalibrerar din mätare två gånger och kostar därför mer. Den första kalibreringer ger svaret på hur mätaren skall justeras och den andra kalibreringen ger den nya avvikelsen för varje mätpunkt.

Termografi

Lämna in ditt instrument på vår serviceverkstad eller skicka det till oss!

Om du behöver hjälp med en reparation eller vill ha ditt instrument kalibrerat kan du komma förbi och lämna in ditt instrument direkt till vår serviceverkstad eller skicka det till oss. Om du väljer att skicka instrumentet är det viktigt att du lägger med en felbeskrivning eller beskrivning av ditt önskemål och lämnar kontaktuppgifter till instrumentansvarig hos er.
 
Vi tar både hand om instrument som är köpta hos oss och andra återförsäljare. Om du har ett instrument som är inköpt via annan återförsäljare ber vi dig att kontakta oss innan du skickar in instrumentet, så att du slipper onödiga porto- & undersökningskostnader i de fall vi inte kan hjälpa till. Vi debiterar en undersökningsavgift på 850:- för att felsöka instrument som behöver reparation.

Vi erbjuder

– Service & kalibrering av instrument som du köpt från oss eller andra återförsäljare
– Kalibrering av andra fabrikat än våra egna
– Garantireparationer
– Reparation mot kostnadsförslag

Service- & kalibreringsformulär

Vid enstaka kalibrering eller service rekommenderar vi att ni använder vårt service- & kalibreringsformulär. Fyll i alla uppgifter, skriv ut det och bifoga det med ditt instrument.

Kalibreringskallelse

Vi erbjuder avtal på kalibrering. Vid avtal får man förutom ett bättre pris en kallelse som skickas enligt önskemål. Vanligtvis 1-2 gånger per år. Vi skickar kallelsen med “snigelpost”.

Garantireparation

Garantireparation sker utan kostnad. Garanti avser en sk fabriksgaranti. Yttre åverkan, felaktigt användade och slitage täcks inte av garantin. Om felet inte täcks av garantin kommer vi att kontakta er med ett kostnadsförslag för godkännande innan åtgärd utförs.

Lämna eller ditt instrument

Västra Rydsvägen 122
196 31  Kungsängen
 
Du kan också välja att lämna in ditt instrument till vår butik på Västbergavägen 25 i Hägersten: Hitta hit!

Kontaktperson

Servicetekniker är Omar Abo Labdi
Tel: 08-82 25 50
Rulla till toppen