Fuktmätning i praktiken

Kursbeskrivning

Kursen behandlar hur fukt transporteras, vart fukt kommer från, fukt i luft och material, olika krav och standarder. Vi diskuterar fuktkällor, hur kondens uppstår och när det är farligt, vad en köldbrygga är, hur mögel uppstår och avdödas, varför ventilation behövs, huskonstruktioner samt problem som kan uppstå på vind och i krypgrund. För att fördjupa förståelsen för relativ fukt och absolut fukt gör vi beräkningar med hjälp av ånghaltstabeller och praktiska övningar där vi tar hjälp av ett Mollier- diagram.

Kursmål

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper om fuktmätning och avfuktning såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen behandlar bl.a. vad fukt är, skillnader mellan indikering och mätning, vad fukt i luft innebär samt fukt i material.

Vem bör gå kursen?​

Behöver du fördjupa dina kunskaper inom
fuktmätning? Kursen är en grundkurs som
vänder sig till alla som i sitt arbete har behov
av att mäta fukt i luft och i material eller som
behöver förbättra sina kunskaper om
avfuktning.

Innehåll kursdag

▪ Vad är Fukt?
▪ Skillnader mellan indikering och mätning
▪ Vad innebär fukt i luft resp fukt i material
▪ Mollièr diagrammet
▪ Olika fuktkrav och standarder
▪ Mögel / kondens,
▪ Kapillärsugning och läckage.
▪ Fuktkvot och relativ luftfuktighet (RF)
samt absolut fukt (AF) klarläggs.
▪ Frågestund

Kursinformation

Kurslängd: Heldag | Tid: 08:00-15:30
I kursen ingår: Kursmaterial | Lunch & fika | Instrument för praktiska mätningar att låna
Certifiering: Ett personligt och skriftligt diplom för deltagande i kurs
Kursplats: Västbergavägen 25, Hägersten

Mätforums erbjudande

Ni vet väl om att ni kan hyra alla mätare som
behövs för att kunna utföra en fuktmätning
av oss på Mätforum.
Vi erbjuder även
• Försäljning av Instrument
• Uthyrning av instrument
• Kalibrering av instrument
• Kurser inom hantering av instrument

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Rulla till toppen