Alkoholmätare

Alkoholmissbruk är ett stort samhällsproblem. Ett missbruk kan få betydande mänskliga och ekonomiska konsekvenser.

På många arbetsplatser ingår alkoholkontrollen i de vardagliga rutinerna. Att resultatet vid ett utandningsprov blir korrekt är av högsta vikt. Ett felaktigt resultat från en alkoholmätare kan får stora konsekvenser för både den enskilda personen och omgivningen. Därför är valet av alkoholmätare centralt. Det är det viktigt att välja ett pålitligt, långtidsstabilt instrument med hög noggrannhet som alltid visar ett korrekt värde. Mätforum säljer alkoholmätare av högsta kvalitet med samma mätprincip som återfinns i polisens och räddningstjänstens alkoholmätare.

En alkoholmätare ska kontrolleras och kalibreras med jämna mellanrum för att säkerställa ett pålitligt mätresultat. Exakt hur ofta just ditt instrument bör kalibreras beror på hur det används. Om den används på en arbetsplats bör den kalibreras 2 gånger per år. Om du använder det privat och behandlar det varsamt kan det räcka med kalibrering 1 gång per år. Hos oss kan du lämna in din alkoholmätare för kontroll och kalibrering.

Vi säljer alkoholmätare från Dräger. Dräger är världsledande inom utveckling av alkoholmätare och bland deras kunder finns polis och räddningstjänst över hela världen. Något många billigare alkomätare inte tar hänsyn till är att mäta alkoholhalten i ditt blod och inte i din andedräkt. För att kunna få en uppskattning om hur mycket alkohol du har i blodet måste man pröva den djupa lungluften, alltså luften som ligger allra längst ner i lungorna. Det krävs alltså några liter luft för att en mätare ska få ett så noggrant resultat som möjligt. Har du en alkotestare som t.ex. ger dig ett resultat efter en halv liter luft kan den ge resultat som är upp till 80% fel. Drägers mätare kräver att du blåser i 5 sekunder innan den tar ett prov på slutet av denna tid.
Rulla till toppen