Artikelnummer HYRFLÖDE1 Kategori Etikett

HYR Luftflödesmätare TA440 med RF

700,00 kr

– Ventilationsinstrument TSI Airflow TA440
– Lufthastighet 0-30 m/s
– Flödesberäkning
– Temperatur
– Relativ fukt
– Datalogger

Priset gäller per dag, minimum debitering två dagar.
Hyresdebiteringen startar på hämtdagen och avslutas på returdagen, dock minimum två dagar.

Luftflödesmätaren TSI/Airflow TA440 är en högnoggrann varmtrådsanemometer för mätning av lufthastighet och beräkning av luftflöden.
Lufthastighetsmätarens givare är 102 cm lång och är utrustad med TSI:s välrenommerade keramikbelagda platinatråd som sensor. På samma givarsond finns även en temperatursensor och en fuktsensor som registrerar temperatur och RF i kanalen. Upp till tre värden kan visas samtidigt i den stora och tydliga displayen. Luftflödesmätaren TA440 kan programmeras med kanalarea eller kanaldimension för direktvisning av luftflöde, l/s. Instrumentet är även utrustat med minne för mätvärdesinsamling. 12.700 mätvärden kan loggas och lagras i 100 mappar. I varje mapp sparas information om min-, max- och medelvärde samt valda parametrar.

Med programmet LogDat2 laddas mätdata över till dator.

Efter att du lagt din hyresbeställning på en luftflödesmätare kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha instrumentet och säkerställer att det finns en ledig luftflödesmätare tillgänglig. Kontakta oss vid förfrågan om uthyrning under längre perioder!

Tekniska Data
Kanalstorlek Intervall: 1 cm till 635 cm i steg om 0,1 cm
Volymetrisk flödeshastighet
Intervall: Det faktiska intervallet är en funktion av faktisk hastighet och kanalarea

Hastighet sond
Intervall: 0 till 30 m/s
Noggrannhet: ±3 % av avläsning eller ±0,015 m/s, det som är störst
Visningsnoggrannhet: 0,01 m/s

Temperatur från hastighetssond
Intervall: -10 till 60°C
Noggrannhet: ±0,3°C
Visningsnoggrannhet: 0,1°C

Relativ luftfuktighet från hastighetssond
Intervall: 0 till 95 % RH
Noggrannhet: ±3 % RH
Visningsnoggrannhet: 0,1 % RF

Temperatur, våt termometer från hastighetssond:
Intervall: 5 till 60°C
Visningsnoggrannhet: 0,1°C

Datalagringskapacitet ‘
Intervall: 12,700+ prover och 100 test-ID (ett prov kan innehålla 14 mätningstyper)
Loggningsintervall
Intervaller: 1 sekund till 1 timme

Rulla till toppen