Artikelnummer GAMSSF Kategori Etikett

Radonlogger SSF Spårfilmsdosa, Långtid

250,00 kr

Tillgänglighet: I lager (kan restnoteras)

Det första steget vid all radonmätning är att utföra en långtidsmätning med en eller flera spårfilmsdosor.

De gräns- och riktvärden vi har i Sverige baseras på ett årsmedelvärde. För att få fram ett tillförlitligt radonvärde i din bostad som kan jämföras med de svenska riktvärdena bör mätningen pågå under minst 2 månader under perioden 1:a oktober till 30:e april. Hur många dosor som behövs i din bostad beror på dess storlek. I villor behövs en dosa per våning. I lägenhet bör minst 2 dosor användas, en i sovrum och en i vardagsrum.

Dosorna säljs i en förpackning om 2 och skickas efter mättiden till laboratoriet för analys. Returkuvert medföljer liksom noggranna instruktioner för dosornas placering.

Ingår i paketet
2 dosor
returpåse
svensk bruksanvisning.
Tekniska Data
Mätområde: 20-25.000 ppm vid 3 månaders exponering.
Mätprincip: Spårfilmsmätning, bildananlys.
Gränsvärden och riktvärden i Sverige:
200 Bq/m3 – Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.
400 Bq/m3 – Högsta radonhalt på arbetsplatser
Radonmätning i lägenhet
Två detektorer per lägenhet behövs
Placera detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand
En korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn – gärna upp till 10 dygn
Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)
Radonmätning i villa
En detektor per våningsplan behövs där det finns boutrymme (gillestuga räknas tex som boutrymme), har du tex tre våningsplan i din villa behövs tre detektorer
Placera detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand
EEn korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn – gärna upp till 10 dygn
Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)
Radonmätning i lokaler eller på arbetsplatser
Varje huskropp ska mätas
I bottenvåning med markkontakt eller plan under jord ska det placeras en dosa i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse
I våningsplan ovan mark skall normalt minst en dosa placeras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en per 500 m2
Minst två dosor används till en huskropp
En korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn – gärna upp till 10 dygn
Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)

Rulla till toppen