Jape VentGolv

I ett Jape Ventgolv sugs luften från en hel väggsida ner i spalten mellan betongytan och distansmattan till en parallell vägg på andra sidan av rummet. På vägen genom golvet tar luften med sig t.ex. fukt, emissioner, lukt, radon mm, som kan finnas i och på betongens yta. I och med att man suger luften från ”vägg till vägg” får man en så kallad linjär strömning av luften vilket medför att hela golvet blir ventilerat samt att det råder undertryck i hela golvet.

Jape Ventgolv har tryckutjämnande kanaler både på tilluftsidan och på frånluftsidan. Man får jämnt tryck över hela golvets bredd. Jape Ventgolv är ett mycket flexibelt mekaniskt ventilerat golv som ger stora möjligheter. Systemet kan anpassas efter alla önskemål, exempelvis golv med hög eller låg bygghöjd, våtutrymmen, väggar mm.

 

Rulla till toppen