Teknidex

Teknidex tillverkar olika modeller av differenstrycksindikatorn PREQATOR, som bygger på en innovativ uppfinning. Indikatorn använder en Signalboll placerad inuti ett lutande rör för att indikera differenstrycket mellan två rum. Gavlarna på röret är utformade så att bollen tätar i ändlägena. När bollen befinner sig vid någon av gaveländarna sker inget luftflöde genom röret mellan rummen. Genom att justera vinkeln på röret i förhållande till horisontalplanet kan man ställa in vilket tryck bollen ska arbeta vid. Teknidex erbjuder en pålitlig och effektiv lösning för differenstrycksindikering med PREQATOR.

Rulla till toppen