Koldioxidmätare

Koldioxid är en färg- och luktlös gas som avges från människor, djur, växter och svampar. Gasen är inte giftig men den tränger undan och minskar andelen syre i luften. En koldioxidmätare kan användas för att kontrollera luftkvaliteten i en lokal och därigenom även ventilationssystemet i en byggnad.

Utomhus ligger koldioxidhalten normalt på mellan 300-400 ppm. I en lokal där människor vistas och där koldioxidutsläppet främst kommer från människor bör koldioxidnivån inte överstiga 1000 ppm.

Mätforum har portabla och stationära koldioxidmätare med loggningsfunktion för långtidsmätning.
Läs mer om våra koldioxidmätare eller kontakta oss för mer information!
Rulla till toppen